Wednesday, April 28, 2010

1 Malaysia?


Tahukah anda, 72.1% remaja Cina merasakan bahasa Melayu tidak penting; diikuti oleh Kadazan 40%, India 37%, lain-lain kaum 31%, Iban 28.8% dan Melayu 23.9%. Ini adalah kajian persepsi remaja terhadap bahasa Melayu oleh Profesor Dr Nor Hashimah Jalaluddin dari Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik UKM dengan kertas beliau berjudul Sosiokognitif dan Penguasaan Pragmatik Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Kupasan Ilmiah.

Anehkah? Tidak aneh. Di sini tidak aneh. Orang yang tidak berjuang memansuhkan PPSMI boleh mengaku dia turut berjuang. Aktivis yang tidak mengasuh keluarganya dengan bahasa Melayu boleh sahaja mengakui dia adalah pejuang paling hadapan untuk bahasa Melayu.Orang selalu terlupa, bahasa adalah alat serta tampungan budaya dan pemikiran seseorang itu*.

baca selanjutnya disini

No comments:

Followers